Skip to main content

VECHTSTEDE
COLLEGE

1.400
174
MAVO/ HAVO/ VWO-ATHENEUM/ TWEETALIG VWO
Algemeen bijzonder regulier onderwijs en tweetalig vwo
Weesp
 • Alle filters

  KOFFIE OF THEE?

  Wil je liever eerst eens komen kennismaken voordat je op één van onze vacatures reageert? Bij de

  Gooise Scholen Federatie begrijpen we dat de overstap naar een nieuwe werkomgeving een grote stap

  kan zijn. Daarom bieden we je de mogelijkheid om eerst eens kennis te komen maken. Kom langs voor

  een kopje koffie (thee mag natuurlijk ook ;)) en ontdek of Vechtstede College jouw school is!

  Afspraak maken

  WELKOM OP VECHTSTEDE COLLEGE

  Het Vechtstede College is een bruisende, goed georganiseerde, middelgrote school voor mavo, havo en (tweetalig) vwo in Weesp. Wij bieden goed onderwijs: onze resultaten zijn uitstekend. Ons onderwijs is bovendien vernieuwend, bijvoorbeeld in ons stromenonderwijs en op het gebied van ICT. Zo werken al onze docenten en leerlingen met een Chromebook en in de Google Classroom-omgeving.

  Wij zijn ambitieus en toekomstgericht. Vanuit een warm pedagogisch klimaat bieden we uitdagend en gedifferentieerd onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en bieden veel ruimte en keuze. Dat leidt tot goede resultaten, enthousiaste leerlingen en veel belangstelling van toekomstige leerlingen en hun ouders.

  We willen onze leerlingen een brede ontwikkeling geven. Dat doen we door aandacht te besteden aan actuele en relevante maatschappelijke thema’s zoals internationalisering, duurzaamheid, digitalisering en burgerschap.

  Daarnaast vinden wij cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Elk jaar zijn er veel leerlingen en docenten betrokken bij onze culturele activiteiten, zoals het Vechtstede Theater, het Open Podium en VSC Cultureel.

  Op het Vechtstede worden zowel leerlingen als docenten uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen én hebben ze het naar hun zin!

  ONZE MISSIE EN VISIE

  Het is onze missie dat onze leerlingen in een warm pedagogisch klimaat goede resultaten halen en dat het onderwijs betekenisvol en uitdagend is. De docenten vervullen hierin een sleutelrol. De ervaring leert dat leerlingen gebaat zijn bij verschillende benaderingen. Differentiatie, goede begeleiding en feedback zijn daarbij van vitaal belang. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de ruimte voelen om eigen keuzes te maken in hun leerproces.

  Het pedagogisch klimaat vormt een wezenlijk onderdeel van onze schoolcultuur: zowel leren als onderwijzen lukt het beste als de sfeer goed is. Wij omschrijven het klimaat op onze school als hartelijk, bruisend, open, vriendelijk en dynamisch.

  We zien het als onze opdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. We willen dat ze de bereidheid en het vermogen ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap. Die missie krijgt niet alleen vorm en inhoud bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer, maar ook in (vakoverstijgende) projecten, in ons stromenonderwijs, bij internationalisering en in de maatschappelijke stage.

  WIE ZIJN WE?

  Onze mooie en goed georganiseerde school ligt op minder dan tien minuten lopen van het treinstation Weesp, te midden van gratis parkeermogelijkheden.

  Als docent op het Vechtstede kun je goed lesgeven en benader je leerlingen positief. Minstens zo belangrijk is je betrokkenheid bij de school als geheel. Of je nu kiest voor het coachen van beginnende docenten, aan de slag gaat met leerlingbegeleiding of meewerkt aan een cultuurproject: je werk eindigt niet met de laatste les van de dag.

  Er is vrijheid om te experimenteren en onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Je staat open voor nieuwe ideeën en draagt die zelf ook aan. Je denkt enthousiast mee, zowel binnen je sectie (bij ons een belangrijk samenwerkingsverband) als binnen de jaarlagen waarin je lesgeeft. Overal tref je warme collega’s met wie je samenwerkt aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs en de school.

  Docenten kunnen vertrouwen op de adequate ondersteuning van de OOP-collega’s. Wij vormen samen een hecht team met weinig verloop. Elke week zijn er sportuurtjes, op vrijdagmiddag is er een borrel en er is een fanatiek pubquizteam.

  WERKOMGEVING

  Omdat voortdurende vernieuwing ons onderwijs uitdagend en aantrekkelijk houdt, hebben onze docenten veel ruimte voor professionalisering. De schoolleiding stimuleert hen die ruimte te benutten. Dat komt op allerlei manieren tot uiting.

  Zo lopen wij vooruit op een landelijke pilot: we werken met minder lestijd. Dat leidt tot meer systematische en gezamenlijke ontwikkeltijd voor docenten, wat enerzijds zorgt voor verhoogde onderwijskwaliteit en anderzijds voor minder werkdruk en meer werk-/leerplezier voor docenten én leerlingen.

  Vanaf schooljaar 2024-2025 bieden wij stromenonderwijs aan in leerjaar 1 en vanaf schooljaar 2025-2026 ook in leerjaar 2. Door middel van projectmatig onderwijs, werken de leerlingen in twee verschillende stromen (innovatie en kunst & media) aan challenges, afhankelijk van de gekozen stroom bijvoorbeeld op het gebied van robotica, programmeren, het ontwerpen van een achtbaan of podiumkunsten, AI-fotografie en interviewtechnieken.

  Intussen werken we ook aan de basis: we vinden het belangrijk de vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitalisering. Zo is taalgericht lesgeven één van onze speerpunten en hebben wij een wekelijks leesuur ingevoerd om het leesplezier aan te wakkeren en tekstbegrip te bevorderen.