Skip to main content

ISK Het Gooi

ISK (Internationale SchakelKlas) Het Gooi is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van 12 – 18 jaar met een niet-Nederlandstalige achtergrond die in ongeveer twee jaar tijd de Nederlandse taal aangeleerd krijgen om vervolgens door te stromen naar vervolgonderwijs. Dit vervolgonderwijs kan bestaan uit voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o), mbo-onderwijs of praktijkonderwijs. In een enkel geval stroomt een leerling door naar volwasseneneducatie of werk.