Skip to main content

ISK
HET GOOI

300
50
internationale schakelklas
Laren en Naarden
 • Alle filters

  KOFFIE OF THEE?

  Wil je liever eerst eens komen kennismaken voordat je op één van onze vacatures reageert? Bij de

  Gooise Scholen Federatie begrijpen we dat de overstap naar een nieuwe werkomgeving een grote stap

  kan zijn. Daarom bieden we je de mogelijkheid om eerst eens kennis te komen maken. Kom langs voor

  een kopje koffie (thee mag natuurlijk ook ;)) en ontdek of ISK Het Gooi jouw school is!

  Afspraak maken

   NEDERLAND(S)  BEGINT  HIER  

  ISK (Internationale SchakelKlas) Het Gooi is een onderwijsvoorziening voor
  leerlingen van 12 – 18 jaar met een niet-Nederlandstalige achtergrond die in ongeveer twee jaar tijd de Nederlandse taal aangeleerd krijgen om vervolgens door te stromen naar vervolgonderwijs. Dit vervolgonderwijs kan bestaan uit voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o), mbo-onderwijs of praktijkonderwijs. In een enkel geval stroomt
  een leerling door naar volwasseneneducatie of werk.
  Op dit moment volgen bij ons ongeveer 300 leerlingen NT2-onderwijs.
  ISK Het Gooi is een veilige haven voor leerlingen om te leren. ISK Het Gooi stelt zich als
  doel al haar leerlingen het plezier van onderwijs te laten ervaren en hen met een goede
  basis op onderwijskundig gebied en zelfvertrouwen het vervolgonderwijs en de toekomst
  in te begeleiden. Wij hebben intensief contact met de leerlingen. We vertrouwen op
  elkaars expertise en bieden elkaar de ruimte om te groeien. Onze belofte aan de leerling luidt dan ook:
  Binnen ons onderwijs krijg je handvatten, passend bij jouw kunnen en uitdagend waar het kan. Deze handvatten hebben als doel jou te helpen succesvol en zelfredzaam te zijn in het vervolgonderwijs én in de maatschappij (in Nederland of elders op de wereld).

  MISSIE EN VISIE

  De missie die ISK Het Gooi heeft is dat we voor deze leerlingen toekomstgericht onderwijs verzorgen, waarin we onze leerlingen voorbereiden op vervolgonderwijs en hen helpen om hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden en daaraan een waardevolle bijdrage te leveren. Dit doen we door het aanbieden van taalonderwijs in verschillende vakken, vanuit de gedachte dat de leerling zo snel en zo goed mogelijk door kan stromen naar het
  reguliere vervolgonderwijs. Dit doen we in een fluïde organisatie die zich continu aanpast aan de omstandigheden in de wereld. Flexibiliteit is daarmee één van de belangrijkste eigenschappen van de ISK.

  De visie van ISK Het Gooi krijgt vorm doordat we onze leerlingen vanuit een veilige thuishaven in een positief didactisch klimaat kennis en vaardigheden op laten doen en we hen helpen een houding te ontwikkelen waarmee ze verder kunnen in hun verdere onderwijsloopbaan of inburgering. Hiervoor zijn kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden belangrijk.
  Onze school zien we dan ook als een oefenplaats waarin leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen voorbereiden op hun rol in de samenleving.
  We geven onze leerlingen mee dat ze leven in de Nederlandse samenleving en binnen die samenleving weer binnen de lokale gemeenschap en dat het belangrijk is dat ze daarin een positieve, actieve, rol (leren) hebben. We willen onze leerlingen leren om hun talenten mede in dienst te stellen van die gemeenschap.

  TWEE LOCATIES

  ISK Het Gooi – locatie Laren
  directeur: de heer R. Karman
  Kerklaan 6
  ISK Het Gooi – locatie Naarden
  directeur: de heer R. Karman
  Gooimeer 10a
  1411 DD Naarden
  035-800 99 44
  isk-info@gsf.nl