Skip to main content

HUIZERMAAT

CONTACT

Huizermaat

Telefoonnummer: 035-5287021
Adres: Monnickskamp 7, 1273 JP Huizen
e-mail: info-hzm@gsf.nl

Ziekmelding

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd om naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch bij de conciërge te melden via het centrale telefoonnummer: 035-528 70 21.

Team

SCHOOLLEIDING
rector mw. drs. T. (Tanja) de Ruijter, MEM
plv. rector dhr. P. (Paul) Petri
AFDELINGSLEIDERS
onderbouw mh en hv mw. drs. M. (Marike) van Loon mvloon@gsf.nl
onderbouw vwo+, Talent, lrjr 3 mw. drs. A. (Annemieke) Bark abark@gsf.nl
mavo 3 en 4 dhr. B. (Bill) van Delft bvdelft@gsf.nl
havo 4 en 5 mw. drs. E. (Eliza) van der Heide Wijma evdheidewijma@gsf.nl
vwo 4, 5 en 6 dhr. N. (Niek) Tabak MEd ntabak@gsf.nl
TALENT
coördinator dhr. drs. B. (Bart) Smoors HZM-Talent@gsf.nl
coördinator mw. C. (Chelsea) O’Brien MA HZM-Talent@gsf.nl
coördinator mw. N. (Nora) de Vries MA HZM-Talent@gsf.nl
TECHNASIUM
technator dhr. D. (Daniel) Bonder dbonder@gsf.nl
technator dhr. J. (Jordi) Janssen jjanssen@gsf.nl
DECANAAT
mavo dhr. G. (Gert) Boxem gboxem@gsf.nl
havo mw. M. (Marina) Dijkstra mdijkstra@gsf.nl
vwo mw. S. (Sjoukje) Jansen smjansen@gsf.nl
EXAMENSECRETARISSEN
examensecretaris mw. drs. G. (Gerrie) Stuurman gstuurman@gsf.nl
examensecretaris dhr. J. (Jan) van Haren MSc jvharen@gsf.nl
LEERLINGBEGELEIDING
schoolpsycholoog/intern zorgcoördinator mw. C. (Cora) Bos cbos@gsf.nl
remedial teacher/begeleiding dyslexie mw. A. (Annique) Louwerse alouwerse@gsf.nl
leerlingbegeleidster mw. W. (Wytske) van Huizen wvhuizen@gsf.nl

Vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over uw kind dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. Het e-mailadres van de mentor ontvangt u aan de start van het jaar tijdens de eerste ouderavond.