Skip to main content

GOOISE
PRAKTIJKSCHOOL

CONTACT

Gooise Praktijkschool

Algemeen telefoonnummer: 035-6264040
Telefoonnummer voor ziekmeldingen: 035-6264046

Gooise Praktijkschool
Laapersboog 5
1213 VC Hilversum

E-mailadres: info-gps@gsf.nl

Ziekmelden/afmelden

Wanneer leerlingen door ziekte niet naar school kunnen komen, willen wij dat ouder(s)/verzorger(s) dit tussen 07.30 uur en 08.30 uur melden via telefoonnummer 035-6264046. Leerlingen mogen niet zelf bellen om zich ziek te melden.

Als leerlingen na het weekeinde nog niet beter zijn, dan verwachten wij opnieuw een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer van tevoren bekend is dat leerlingen niet op school kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege een doktersbezoek, dan horen wij dit graag van tevoren van de ouder(s)/verzorger(s).

Informeren stagebedrijf

Ook stagebedrijven verwachten een telefoontje als een leerling niet kan komen. Leerlingen moeten zelf hun stagegever bellen om dit door te geven.

Het telefoonnummer van het stagebedrijf staat op het stagecontract.