Voorwaarden voor gebruik

Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Gooise Scholen Federatie iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.
De Gooise Scholen Federatie is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.